Dnes je utorok, 20. február 2024 | Meniny má Lívia © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Registrácia nového konta

Vyplnením doleuvedených údajov súhlasíte s registráciou na portáli uchovaním vyplnených údajov v databáze portálu www.dobraskola.sk spravovanej SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu a poskytnutí registračných údajov škole, kde študuje Vaše dieťa.

SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu ako správca portálu ( ďalej len správca portálu ) www.dobraskola.sk sa zaväzuje neposkytovať registračné údaje tretím osobám.

V prípade zneužitia hesla tretími osobami, správca portálu nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody a neopravené užívanie systému. V prípade, že máte podozrenie na zneužívanie hesla, zmeňte si heslo a kontaktujte správcu systému.

Vyplnením mailovej adresy za účelom notifikácie udalostí na portáli zo školy, kde študuje Vaše dieťa, súhlasíte s notifikáciou pri zmene v rozvrhoch hodín, žiackej knižke, oznamov školy a oznamov učiteľov, ktorá bude obsahovať reklamu a tieto maily nebudete považovať za spam.

Vaše údaje budú z databázy automaticky zmazané, ak do 14 dní od Vašej registrácie nezaregistrujete k svojmu účtu Vaše dieťa a ak do 14 dní nebude Vaše dieťa pridelené k triede ktorú navštevuje. Vo vlastnom záujme vytvorte dieťaťu len jedno konto aj v prípade, že navštevuje viacero zariadení.

V prípade odhlásenia sa z portálu www.dobraskola.sk sa SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu zaväzuje všetky Vaše registračné údaje zmazať z databázy portálu.

Pri voľbe loginu a hesla treba uviesť minimálne 5 znakov. Kvôli bezpečnosti je vhodné, aby heslo obsahovalo malé aj v eľké písmená kombinované s číselnými znakmi. Ak heslo obsahuje aj číselné znaky, pri písaní hesla je potrebné si skontrolovať nastavenie klávesnice. Môže sa stať, že klávesnica bude prepnutá do iného jazyka ako bola navolená pri zadávaní hesla. Heslo rozlišuje malé a veľké písmená! Údaje označené * je potrebné vyplniť, inak sa registrácia neuskutoční.

Ak máte problémy pri registrácii, napíšte nám: podpora@dobraskola.sk

Registrovať sa ako: