Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Úspechy našich žiakov


Úspechy našich žiakov


 

Mesiac apríl bol mimoriadne plodný pre našu školu a pre našich žiakov, nakoľko bola zúročená práca učiteľov a žiakov v mimoškolskej činnosti.

 

Jednou z nich je účasť žiakov v súťaži Originálna próza a poézia v anglickom jazyku, ktorú od roku 2003 organizuje škola CS Lewis –Narnia pod záštitou Americkej ambasády a Britskej rady v Bratislave. Naši žiaci sa zúčastňujú súťaže od roku 2006 a doteraz získali mnohé ocenenia vo veľmi tvrdej konkurencií  žiakov zahraničných a bilingválnych škôl.

Témou 9. ročníka súťaže bola: From the Hilltop.

 

Za svoje originálne práce žiaci získali tieto ocenenia:

 

Tsvetozar Milanov – 1.miesto za prózu v kategórii C

Teodora Georgievová – 1.miesto za poéziu v kategórii C

Berenika Georgievová – 1.miesto za poéziu v kategórii A

Laura Fabry – 2.miesto za poéziu v kategórii A

Tomáš Sakál – 2.miesto za prózu v kategórii C

Jonáš Jamárik – 3.miesto za prózu v kategórii A

 

Ďalšou súťažou, v ktorej naši žiaci úspešne prezentovali našu školu bol Divadelný festival v anglickom jazyku, ktorý každý rok organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Tento rok naši žiaci zvíťazili v kategórii BEST LANGUAGE SKILLS, za čo im patrí uznanie a pochvala.

 

Vynikajúce herecké výkony podali:

 

Jakub Jamárik, Michal Balabanski, Jakub Adámek, Lukáš Stríbrnský z 10.triedy a Biljana Vezenková z 12.triedy.

 

Ocenenia za svoju umeleckú prácu dostali aj žiaci 4.ročníka, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaži za najlepšiu kresbu na tému „BABA MARTA“ v Paríži. Súťaž bola organizovaná spoločne s asociáciou „Bulharský jazyk - jazyk Európy“. Pochvalu za svoju kresbu získali:

Nikola Bojkovský, Terézia Čikošová, Jozef Pokrivka, Attila Sárkány, Matej Kubáň, Nina Kovácsová

 

 Všetkým želáme veľa ďalších úspechov!

 

 

 


Stojka Dubeňová