Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Prehľad plánovaných aktivít v máji


Prehľad plánovaných aktivít v máji


05.05.2010    Deň športu

10.05.,11.05.,12.05.,13.05.2010  Monitor pre žiakov 4.ročníka

14.05.2010  Maturitná skúška z bulharského jazyka a literatúry

17.05.2010  Maturitná skúška z II. povinne voliteľného predmetu

19.05.2010  Sviatok školy - Dom kultúry Zrkadlový haj, 16.00 hod.

28.05.2010  Ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry


Stojka Dubeňová