Dnes je štvrtok, 22. február 2024 | Meniny má Etela © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zoznam učiteľov

UčiteľVyučované predmety
Borisova Tanya, Mgr. Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Braxatoris Martin, Mgr. Dejepis Slovenska, Slovenský jazyk a literatúra
Bujalková Zuzana, Mgr. Dejepis Slovenska, Slovenský jazyk a literatúra
Cankov Emil, Mgr. Pracovné vyučovanie, Technická výchova, Výtvarná výchova
Cankova Bonka, Mgr. Biológia, Chémia, Prírodopis
Dimitrova Živka, Mgr. Dejepis, Zemepis
Dubeňová Stojka, Mgr. Anglický jazyk, Zemepis Slovenska
Dušanova Tatiana, Mgr. Bulharský jazyk, Bulharský jazyk a literatúra
Ilievska Vencislava, Mgr. Hudobná výchova
Ivanov Stoyan, Mgr. Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Vlastiveda
Nicova Snežana, Mgr. Fyzika, Matematika
Petrov Stefan, Mgr. Telesná výchova
Teneva Tanya, Mgr. Bulharský jazyk a literatúra, Matematika, Telesná výchova, Výtvarná výchova
Valkova Dilyana, Mgr. Informatika, Informačné technológie, Matematika
Videnova Todorinka, Mgr. Anglický jazyk, Etika a právo, Filozofia, Náuka o spoločnosti, Psychológia
Šeneva Donka, Mgr. Bulharský jazyk, Etika a právo, Telesná výchova