Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Danišová Renáta, Mgr.


ŠkolaZákladná škola Bieloruská
Vyučované predmetyAnglický jazyk
Hudobná výchova
Technická výchova