Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Laczková Adriana, PaedDr.


ŠkolaZákladná škola Bieloruská
Vyučované predmetyBiológia
Hudobná výchova
Informatika
Matematika
Pracovná výchova
Prirodoveda
Slovenský jazyk a literatúra
Výtvarná výchova