Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Pilátová Mária, Mgr. PhD.


ŠkolaZákladná škola Bieloruská
Vyučované predmetyEtická výchova
Hudobná výchova
Informatika
Matematika
Prirodoveda
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná výchova
Výtvarná výchova