Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Ušiaková Jana, Mgr.


ŠkolaZákladná škola Bieloruská
Vyučované predmetyEtická výchova
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Technická výchova
E-mailusiakova.zsbielba@gmail.com