Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 9.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Ušiaková

 012345678
pondelok
MAT
ZEM
SJL
ANJ
NEJ
OBV
PRI


utorok
SJL
CHEM
MAT
DEJ
TEV
TCHV


streda
ETV
ANJ
NEJ
SJL
MAT
FYZ
NAV
TH

štvrok
SJL
MAT
PRI
CHEM
DEJ
VYV


piatok
ZEM
MAT
SJL
HUV
ANJ
NEJ
TEV

Späť na zoznam tried