Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 8.A

Triedny učiteľ: Mgr. Margita Jamrišková

 012345678
pondelok
PRI
SJL
ANJ
NEJ
FYZ
MAT
TCHV


utorok
CHEM
SJL
MAT
ZEM
TEVstreda
ANJ
NEJ
SJL
MAT
OBV
DEJ
ETV
NAV


štvrok
PRI
MAT
ZEM
VYV
CHEM
FYZ


piatok
SJL
DEJ
HUV
ANJ
NEJ
MAT
TEV
TH
Späť na zoznam tried