Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 7.B

Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Danišová

 012345678
pondelok
MAT
ANJ
SJL
HUV
ZEM
TEV


utorok
SJL
MAT
DEJ
PRI
OBV
TCHV


streda
FYZ
MAT
TEV
SJL
ETV
NAVštvrok
SJL
PRI
MAT
DEJ
VYV
TH


piatok
MAT
TCHV
SJL
ZEM
FYZ


Späť na zoznam tried