Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 7.A

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Vajdová

 012345678
pondelok
ANJ
SJL
MAT
HUV
BIOutorok
NEJ
SJL
CHEM
MAT
OBV
SVP


streda
SJL
BIO

MAT
ETV
NAV
ANJ


štvrok
ZEM
NEJ
SJL
MAT
VYV
DEJ


piatok
SJL
MAT
ANJ
INF

FYZ
TH
Späť na zoznam tried