Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 6.A

Triedny učiteľ: Mgr. Dáša Hitková

 012345678
pondelok
SJL
ANJ
NEJ
CHEM
MAT
DEJutorok
MAT
ANJ
NEJ
ANJ
NEJ
SJL
FYZ
INF


streda
MAT
SJL

ANJ
NEJ
ETV
NAV
BIO
TH

štvrok
MAT
SJL
HUV
ZEM
ANJ
NEJ
VYV


piatok
ANJ
NEJ
OBV
MAT
SJL

INF

Späť na zoznam tried