Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 5.A

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Pástorová

 012345678
pondelok
SJL
MAT
TEV
INF
NEJutorok
BIO
MAT
ANJ
VYV
SJL
TH


streda
SJL
TEV
NEJ
ZEM
ETV
OBN


štvrok
MAT
SJL
DEJ
ANJ
BIOpiatok
MAT
NEJ
TEV
SJL
HUV
ANJ

Späť na zoznam tried