Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 4.A

Triedny učiteľ: PaedDr. Adriana Laczková

 012345678
pondelok
ANJ
SJL
VYV
SJL
MAT
PRI


utorok
VLA
TEV
SJL
MAT
ETV
NAV
TH


streda
MAT
SJL
PRV
SJL
PRI
ANJ


štvrok
SJL
MAT
HUV
SJL
VLA
TEV


piatok
SJL
MAT
ANJ
SJLSpäť na zoznam tried