Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Pilátová, PhD.

 012345678
pondelok
SJL
MAT
VLA
SJL
VYV
ANJ


utorok
SJL
PRI
SJL
NAV
ETVstreda
SJL
MAT
VLA
INV
ANJ
TEV


štvrok
SJL
MAT
SJL
PRI
HUV
TH


piatok
SJL
MAT
ANJ
SJLSpäť na zoznam tried