Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 2.A

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Kasanová

 012345678
pondelok
SJL
VLA
SJL
MAT
VYVutorok
SJL
MAT
TEV
ANJ
ETV
NAVstreda
SJL
MAT
SJL
PRI
štvrok
SJL
ANJ
MAT
SJL
TEVpiatok
SJL
HUV
MAT
INV
TH


Späť na zoznam tried