Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Rozvrh hodín pre triedu: 1.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jitka Tóthová

 012345678
pondelok
SJL
ANJ
SJL
MAT
TEVutorok


SJL


MAT


SJL


PRI
ETV
NAV
streda
SJL
MAT
ANJ
SJL
HUV
TH


štvrok
SJL
MAT
TEV
SJL
piatok
SJL
VYV
MAT
SJLSpäť na zoznam tried