Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Krúžky na škole


Krúžky na škole


I tento rok je na našej škole široká škála krúžkov.

 

Krúžky pre žiakov 1. stupňa
 

 

Francúzky jazyk  
PaedDr. Laczková  
Štvrtok  
14,00 – 16,00  
Športové hry  
Mgr. Meravý  
Utorok  
14,00 – 15,00  
Fit lopty  
Mgr. Tóthová  
Streda  
14,00 – 16,00  
Počítačový  
Mgr. Pilátová PhD.  
Pondelok  
14,00 – 16,00  
Prírodovedný  
Morávková  
Streda  
14,00 – 16,00  
Zdravotnícky  
Morávková  
Piatok  
14,00 – 16,00  
Hudobný  
Mgr. Danišová  
Pondelok   
14,00 – 16,00  
 
Krúžky pre žiakov 2. stupňa
   

  

Športové hry   
Mgr. Meravý   
Utorok   
15,00 – 16,00   
Výtvarný   
Mgr. Vajdová   
Utorok   
14,00 – 16,00   
Konverzácia v nemeckom jazyku    s počítačmi   
Mgr. Hitková   
Pondelok   
14,00 – 16,00   
Konverzácia v anglickom jazyku   s počítačmi
Mgr. Pástorová   
Utorok   
14,00 – 16,00   
Zábavná matematika   
Mgr. Matečná   
Utorok   
14,00 – 16,00   
Mladý novinár   
Mgr. Ušiaková   
    Podľa dohody
14,00 – 16,00