Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Žiacky parlament


Žiacky parlament


Členovia žiackeho parlamentu    
zástupcovia žiakov 4. - 9. roč. 
        
 
4. A
Jakub Kelecsényi   
  
 Monika Škorecová   
5. A
Viktória Chovanová     
  
Lujza Haganová
6. A
Ján Šteruský   
  
Róbert Janko        
7. A
Marcela Jureková   
  
Monika Adamovičová      
8. A
Patrícia Pošová   
  
Miriam Podhorná    
9. A
Denis Daniš   
  
Patrik Rédler   
9. B
Simona Harasztiová   
  
Zdenka Jelínková  
 
Členovia žiackeho parlamentu sa stretávajú raz mesačne. Na svojich zasadnutiach sa zaoberajú aktuálnym dianím na škole. Predkladjú návrhy na zlepšenia fungovania školy, riešia vzniknuté problémy, tlmočia záujmy  svojich spolužiakov.