Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Široká ponuka školy


Široká ponuka školy


 Čo všetko Vám naša škola ponúka?

 • kvalitný, neustále sa vzdelávajúci profesionálny kolektív

 • individuálnu prácu s talentovanými a integrovanými deťmi

 • špeciálneho pedagóga pre odbornú prácu s deťmi s poruchami učenia

 • multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, počítačovú učebňu, učebňa s fitloptami

 • internetovú žiacku knižku

 • účasťna olympiádach, športových a kultúrnych súťažiach

 • dopravnú výchovu

 • školský klub detí v čase od 6:30 – 18:00 hod

 • muzikoterapia v spolupráci s hudobnou školou Jaroslava Žiga

 • zubné ošetrenie v priestoroch školy

 • zapájanie sa do rôznych projektov

 • výučba cudzích jazykov od 1. ročníka