Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Oznamy školy >> Občianske združenie Ďatelinka


Občianske združenie Ďatelinka


  
  
 
   
Vážení rodičia,  priatelia    
   

         Zamestnanci našej školy sa z roka na rok usilujú zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie školy a tak posunúť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu o krok dopredu. Zapojením našej školy do projektu „Školy podporujúce zdravie“ sa snažíme prispieť k zlepšeniu zdravia, formovaniu zdravého spôsobu života a zdravého životného štýlu žiakov aj zamestnancov našej školy. K takýmto aktivitám patrí napr.:   
  • pobyt žiakov v ŠvP   
  • plavecký kurz pre žiakov 1.stupňa   
  • cvičenie na fit loptách   
  • korčuľovanie na ľadovej ploche   
  • školské výlety a exkurzie   
Aby sme vedeli realizovať aj dlhodobé ciele nášho projektu založila časť zamestnancov našej školy Občianske združenie Ďatelinka. Jeho prostredníctvom sa chceme snažiť získať finančné prostriedky na realizáciu zámerov nášho projektu. Ide napr. o:  
  • realizácia projektu Zdravý úsmev (prevencia zubného kazu a ochrana ďasien
  • zlepšenie vybavenia tried (zakúpenie kobercov do tried na 1.stupni)   
  • inštalovanie preliezačiek a pieskoviska na školský dvor   
  • výsadba stromov na školský dvor (ochrana pred prudkým slnečným žiarením) 
  • lepšie finančné zabezpečenie pri nákupe cien pre žiakov zapojených do školských súťaží a reprezentujú našu školu      
Prosíme o vašu finančnú podporu,č. ú 2622074273/1100. Ďakujeme!
  
 
Údaje potrebné k poukázaniu sumy 2 % z dane  
 
obchodné meno: Ďatelinka                                  
sídlo: Bieloruská 1, 821 06  
právna forma: Občianske združenie             
IČO: 30850291                 
 
Nič nie je nemožné, možné je iba to, čo naozaj chceme!!!!!