Dnes je utorok, 20. február 2024 | Meniny má Lívia © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zoznam učiteľov

UčiteľVyučované predmety
Danišová Renáta, Mgr. Anglický jazyk, Hudobná výchova, Technická výchova
Grajzeľová Monika, Mgr. Biológia, Chémia, Fyzika, Svet práce
Hitková Dáša, Mgr. Anglický jazyk, Hudobná výchova, Nemecký jazyk
Jamrišková Margita, Mgr. Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Kasanová Monika, Mgr. Anglický jazyk, Hudobná výchova, Informatika, Matematika, Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Laczková Adriana, PaedDr. Biológia, Hudobná výchova, Informatika, Matematika, Pracovná výchova, Prirodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Mancová Alica, Mgr. Geografia, zemepis, Technická výchova, Telesná výchova
Matečná Emília, Mgr. Matematika, Výtvarná výchova
Pavlikovská Adriana, PaedDr. Etická výchova, Informatika, Prirodoveda, Vlastiveda
Pilátová Mária, Mgr. PhD.Etická výchova, Hudobná výchova, Informatika, Matematika, Prirodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova, Výtvarná výchova
Pástorová Monika, Mgr. Anglický jazyk, Vlastiveda
Tóthová Jitka, Mgr. Etická výchova, Hudobná výchova, Matematika, Prirodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova
Ušiaková Jana, Mgr. Etická výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra, Technická výchova
Vajdová Ivana, Mgr. Informatika, Matematika, Výtvarná výchova