Dnes je streda, 21. február 2024 | Meniny má Eleonóra © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

 

Školský klub detí je otvorený denne od 6:30 - 18:00 hod.  
okrem víkendov a školských prázdnin vo vlastných priestoroch budovy školy.
  
Poplatok 10 euro/mesiac za žiaka.
Poberatelia dávok v hmotnej núdzi 3 eurá/mesiac.  
  
Vychovávateľky: 1. oddelenie – Eva Petrová, Mgr.
                                 2. oddelenie - Marta Morávková
    
Mimo činností, ktoré prebiehajú každý deň, sa v rámci školského detského klubu realizujú krúžky:  
    
zdravotný, prírodovedný

 

 

    
Každoročne organizujeme školy v prírode, plavecký a korčuliarsky výcvik pre začiatočníkov i pokročilých.   
Zúčastňujeme sa súťaží, tvorivých dielničiek, navštevujeme kultúrne programy, múzeá, ZOO...   
 
Každý rok organizujeme pre deti šarkaniádu, strašidielka, súťaž vo vyrezávaní tekvíc, lampiónový sprievod strašidiel, vianočné besiedky, stretnutia s kúzelníkom, hasičmi, policajtmi a i..   
 
Deti sa môžu zabaviť a zatancovať si na karnevale s diskotékou, pozrieť si dobrý film alebo rozprávku, zahrať sa na školskom dvore...   
Chodíme na vychádzky do lesa.    
 
Venujeme sa enviromentalistike – dlhoročne spolupracujeme so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny a Štátnou ochranou prírody. Zapájame sa do ich akcií.   
 
Využívame svoje talenty pri príprave darčekov pre rodičov a budúcich prvákov, na ktorých sa veľmi tešíme.