Dnes je streda, 21. február 2024 | Meniny má Eleonóra © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Školský časopis

Na našej škole si žiaci pripravujú svoj vlastný školský časopis Bielkáčik.Vychádza asi 3x do školského roka.

 
Školský  internetový časopis Bleskovky je výsledkom spolupráce v rámci medzinárodného projektu eTwinnig. 
 
Prostredníctvom tohoto časopisu  žiaci obidvoch partnerských škôl spoznajú život na školách obidvoch regiónov. 
 
Koordinátorkou slovenskej časti časopisu je Mgr. Dáša Hitková (Bratislava)  
a českej časti je Ing. Luděk Škrovánek (Třemosnice). 
 
Pozrieť si ho môžete na:
http://www.zs-tremosnice.cz/bleskovky_index.html