Dnes je streda, 6. december 2023 | Meniny má Mikuláš © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

V Trenčianskom vyššom územnom celku sa nachádza 9 fakúlt.

    DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT


    TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA


    VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU


    STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA