Dnes je piatok, 1. december 2023 | Meniny má Edmund © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


V Bratislavkom vyššom územnom celku sa nachádza 47 fakúlt.

  UNIVERZITA KOMENSKÉHO


  BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ


  BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA


  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA


  VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY


  SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA


  EKONOMICKÁ UNIVERZITA


  VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY


  VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ


  VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ


  AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU