Dnes je nedeľa, 26. september 2021 | Meniny má Edita © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Pomoc pri tvorbe projektov

Ponúkame Vám možnosť využiť náš projektový manažment, poradenské a konzultačné služby SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu. Snažíme sa získavať pre školy financie pomocou projektov, výziev a grantov. Sledujeme novinky v ponuke učebných pomôcok, vedieme databázu výrobcov, rokujeme s rôznymi dodávateľmi a výrobcami.