Dnes je streda, 23. október 2019 | Meniny má Alojzia © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Agenda

Portál umožňuje vedenie administratívnej agendy škôl (evidencia a odosielanie dokumentov) ako napr. zverejňovanie základných údajov o škole (výročné správy, školsky poriadok, prezentácia školy, úspešnosť žiakov, aktivity školy a školských klubov, prezentácie učiteľov), úložisko študijných materiálov, odosielanie hromadných oznamov pre rodičov, prístup k rozvrhom hodín, k elektronickej žiackej knižke a iné.